Česky   |   Slovníček   ||   English


Body mass index (BMI) je číselný odhad tloušťky člověka. Vypočte se jako podíl váhy (v kg) a druhé mocniny výšky (v metrech). Získá se tak orientační číslo, které slouží pro odhad toho, jak je na tom člověk s nadváhou. Pokud se vám nechce počítat index ručně, je k dispozici on-line kalkulačka pro BMI index.

Kritické hodnoty pro klasifikaci jsou následující:

  • BMI méně než 16,5: těžká podvýživa, vysoké zdravotní riziko
  • BMI 16,5 – 18,5 : podváha, vysoké zdravotní riziko
  • BMI 18,5 – 24,9: normální váha
  • BMI 25,0 – 29,9: mírná nadváha, nízké zdravotní riziko
  • BMI 30,0 – 34,9: obezita 1. stupně, již zvýšené riziko
  • BMI 35,0 – 39,9: obezita 2. stupně (závažná), vysoké riziko
  • BMI 40,0 a více: obezita 3. stupně (těžká), velmi vysoké riziko

Body mass index, bmiBody mass index je jen orientační údaj, který nezohledňuje stavbu těla, váhu kostní hmoty a svalovou hmotu. Při hodnocení nadváhy je totiž důležitý obsah tělesného tuku, který se tímto způsobem (pouze z váhy a výšky) změřit nedá. Proto se v klinické praxi obezitologů používají i jiné, přesnější metody. Hlavní výhodou indexu BMI ale je, že si jej každý může jednoduše změřit sám.

Uvedené hodnoty hranic platí pro evropskou populaci a pro starší 20 let. Statistická šetření, která se v minulosti prováděla, ukázala, že jak z hlediska délky života tak i z hlediska nemocnosti (měřeno náklady na léčbu), je ideální hodnota BMI okolo 25.

Pozn.: Tento index byl vytvořen pro statistické účely již první polovině 19. století a bývá označován po svém tvůrci někdy také jako Quételetův index (Lambert Adolphe Jacques Quételet, 22.2.1796 – 17.2.1874).